Jaco2109

11 tekstów – auto­rem jest Ja­co2109.

Słuchaj głosu ser­ca, to naj­piękniej­szy dźwięk ja­ki możesz usłyszeć. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 lutego 2012, 12:34

Ta Właściwa Miłość

Kochaj mała z całej siły, kochaj te­go kto jest miły.
Kochaj te­go kto pa­mięta, dla które­go jes­teś święta.
Kochaj moc­no kochaj w wie­rze, całym ser­cem tyl­ko szczerze
Kochaj tak jak Kocha Ciebie tu na ziemi, po­tem w niebie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 listopada 2011, 23:02

Mózg bez duszy jest tyl­ko organem 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 marca 2011, 23:44

Droga życia

Od al­fy do ome­gi, po życiowej chodzę sinusoidzie
Nie wiado­mo gdzie ten ko­niec, a początku nie pamiętam
Lecz wędrówkę roz­począłem i cel jej osiągnąć trzeba.
Raz po­woli a raz szyb­ciej, lecz na pew­no gdzieś się dojdzie,
Może kre­sem będzie piekło, może w czyśćcu cze­kać mam
Jed­nak tak wędro­wać muszę, żebym doszedł aż do nieba. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 marca 2011, 01:10

Nie ma rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko niewyob­rażal­ne al­bo ta­kie które tyl­ko bóg wy­jaśnić potrafi 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 stycznia 2011, 19:58

Każde­go cze­ka w życiu ta­ka zmiana, kiedy życie w śród nas za­mienia się na życie w nas 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 września 2010, 20:33

Człowiek jest tyl­ko połową całości 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 marca 2010, 00:11

Dwa najważniejsze słowa

Te dwa naj­ważniej­sze słowa,
Choć małe, mają duże znaczenie,
Choć pros­ta jest ich wymowa,
To w żyłach pod­no­si ciśnienie.

Te dwa naj­ważniej­sze słowa,
Są przez wszys­tkich zna­ne i wszędzie,
Tym słowem wyz­na­jemy miłość,
Która była, jest i będzie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 marca 2010, 00:11

Ro­zumieć znaczy Zrozumieć
Zro­zumieć znaczy Uwierzyć
Uwie­rzyć znaczy wierzyc
wie­rzyć znaczy Zaufać
Zaufać znaczy Ufać
Ufać znaczy Kochać 

myśl • 30 stycznia 2010, 11:23

Człowiek w chwi­li śmier­ci jest na­juboższą osobą na ziemi 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 listopada 2009, 10:22
Jaco2109

ich obecność na "cytatach" wywołała u mnie szczery śmiech.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność